با سپاس وتشكر فراوان از دانش آموزان كلاس اول كه در آزمون هاي  آنلاين مدرسه در تابستان 93 شركت كرده اند بخصوص محمد رضا تهراني-بهنيا ناصري-امير علي صابري نژادومحمد حسين كميحاني كه در تمامي آزمون ها شركت كرده اند 

برنامه كلاس بندي و ارائه كتب درسي

پايه

روز

 

تاريخ

ساعت

دوم

دوشنبه

93/6/24

10 صبح

سوم

سه شنبه

93/6/25

10 صبح

چهارم

چهارشنبه

93/6/26

10 صبح

پنجم

شنبه

93/6/29

10 صبح

ششم

يك شنبه

93/6/30

10 صبح

اول

دو شنبه

93/6/31

9/30 صبح

باز گشايي

سه شنبه

93/7/01

در نوبت شيفتي خود

 ارائه برنامه كلاسي (درسي )دانش آموزان براي سال تحصيلي 94-93

طبق جدول كلاس بندي در روز فوق برنامه درسي هر كلاس ضمن معرفي آموزگار مربوطه نيزارائه خواهد گرديد.

                                                                                             اسامي منتخبين اعضاانجمن اولياومربيان به ترتيب اراي اخذ شده

1-آقاي حنظوش زاده

2-آقاي هدايتي

3-آقاي دلشاد

4-خانم زهرا اسماعيلي

5-مستعلي

6-خانم فائزه ابراهيمي

7- بيات

8-شاپورزاده

9-عليپور

10-حسيني

 دانش آموز عزيز يوسف حاجي لباف كلاس سوم

برگزيده شدن نقاشي شمارادرنخستين جشنواره مهرباني با طبيعت كه توسط شهرداري تهران برگزار شده را به شما وخانواده گراميتان تبريك مي گوييم.

به اميد موفقيت هاي بعدي شما در زمينه هاي علمي ،فرهنگي و ورزشي

 

باز هم دانش آموزان در مسابقات  درنا در هر چهار پايه سوم ،چهارم ، پنجم وششم رتبه هاي اول را به مدرسه اختصاص دادند.

كسب رتبه اول نشريه ديواري در منطقه به وسيله دانش آموزان 

علي رستمي،عليرضا بهور،محمد سپهر سامني،علي مونسان

كسب رتبه سومي در رشته خوشنويسي  در منطقه به وسيله دانش آموز محمد جواد عبداللهي 

 


منتخبين آزمون آنلاين نوروزي پايه ششم

1- امير شايان پيماني  2-سيد امير حسام زيارتي  3- اشكان امامي   4-عليرضا كاظم  

5- محمدپارسا  تندكار   6- عليرضا  رحيميان 7- پارسا جمالي 8- پارسا پورعطا

9- متين  صفايي  10-  اميررضا  رحماني 11- سهند عظيمي  12- محمد حسن پايدار   13- محمديگانه جو  14- سيدمحمدعرفان ساجدي 15- اميررضا مهرابي  16- سجاد  نقشه گر


 اسامي دانش آموزان پايه ششم كه در آزمون نوروزي 1393

بالاترين نمرات را كسب كرده اند و كارت هديه جايزه گرفتند.

محمد حسن پايه دار 69 - متين صفايي56

پناهي 50 - زيارتي50

 

 نتايج مسابقات قران و اذان  و احكام منطقه 

ضمن تشكر از زحمات و اهتمام وافر همكاران گرامي و اولياء درامر برگزاري مسابقات قرآن و معارف اسلامي ، رتبه هاي برترمسابقات قرآن ، اذان واحكام دانش آموزان مدرسه در سطح منطقه 8 جهت استحضار به اطلاع مي رسد . 

رتبه هاي برتر حفظ پايه اول ابتدائي پسران

نام آموزشگاه

رتبه

نام و نام خانوادگي

دوم

محمد حسين خورشيدي

فخامي

سوم

محمد تقي خورشيدي

فخامي

 

رتبه هاي برتر حفظ پايه سوم ابتدائي پسران

رديف

نام و نام خانوادگي

نام آموزشگاه

دوم

محمد رضا دباغ صادقي پور

فخامي

 

رتبه هاي برتر رشته حفظ پايه چهارم پسران

رديف

نام و نام خانوادگي

نام آموزشگاه

سوم

محمد مبين نجار ماهر

فخامي

 

رتبه هاي برتر رشته حفظ پايه پنجم پسران

رديف

نام و نام خانوادگي

نام آموزشگاه

سوم

محمد مهدي مرادي

فخامي

 

رتبه هاي برتر قرائت پايه سوم ابتدائي پسران

رديف

نام و نام خانوادگي

نام آموزشگاه

اول

محمد طاها هدايتي

فخامي

رتبه هاي برتر اذان پايه اول ابتدائي پسران

رديف

نام و نام خانوادگي

نام آموزشگاه

دوم

فرزام حضرتي پور

سيد علي آهاري

فخامي 1

فخامي 2

رتبه هاي برتراذان پايه دوم ابتدائي پسران

رديف

نام و نام خانوادگي

نام آموزشگاه

اول

بهزاد درساوه

فخامي 1

سوم

پارسا مقدسي

فخامي2

رتبه هاي برتر اذان پايه سوم ابتدائي پسران

رديف

نام و نام خانوادگي

نام آموزشگاه

اول

فرازحضرتي پور

فخامي 2

رتبه هاي برتر اذان پايه چهارم ابتدائي پسران

رديف

نام و نام خانوادگي

نام آموزشگاه

دوم

آرمين منيعي

فخامي 1

رتبه هاي برتر اذان پايه پنجم ابتدائي پسران

رديف

نام و نام خانوادگي

نام آموزشگاه

سوم

عباس پروين

فخامي 2

 

عليرضا ارزانفودي - كسب رتبه سوم احكام در منطقه

دانش آموران فخامي در مسابقات شنا  باز هم درخشيدند

 

 

 رتبه  رشته قورباغه  رشته كرال سينه   رشتهپروانه 
 اول  سهند عظيمي     فخامي 2  سينا مير آخوري   فخامي 2  محمد امين صمد پور فخامي 1
 دوم  ----------------  محمد همايوني     فخامي 1  سهند عظيمي        فخامي 2
 سوم  محمد حسين دشتي  فخامي 2  نيما مير آخوري   فخامي 2  محمد همايوني      فخامي 1

 

كسب مقام سومي تيمي شنا نيز به مدرسه فخامي اختصاص يافت

نفرات برتر آزمون انديشمند شماره 4

امير حسين قمصري،محمدرضا احترامي، علي پوررمضاني،محمد مهدي آذريان،علي مرتضي بيگي،امير محمد بخشنده نژاد،امير رضا رحماني،محمد پارسا هنركار،محمدپارسا درودي، امير حسين دشتي،رادمهر مقدم،امين عليدوست،عليرضا قاضي ديزي

 

 كسب مقام دومي  فخامي در رشته بدمينمون در منطقه نيز بوسيله دانش آموزان بدست آمد.

در رده انفرادي نيزپارسا پور عطا مقام سوم را كسب كرد

 

مقام سومي  تنيس روي ميز  منطقه بوسيله دانش آموزان فخامي رقم خورد

*** توجه توجه ***

 

كسب رتبه اول بين مدارس شركت كننده در المپياد درنا در همه پايه ها به مدرسه فخامي اختصاص يافت 

بچه هاي  دبستان فخامي در المپياد درنا گل كاشتند!

پايه سوم

نفر اول آقاي عليرضا معاني

نفر دوم آقاي محمد حسين خسروآبادي

نفر سوم آقاي طه كوليوندومحسن قاليباف

نفرپنجم كاميار هدايتي

پايه چهارم

امير حسين سرشتي رتبه اول-علي ملانژادرتبه دوم-پويا مسچيان رتبه سوم-محمد حسين مرادي رتبه چهارم-امير حسين طهماسبي رتبه پنجم-ماني سجادي نيا رتبه ششم-

 

پايه پنجم

پارسا قاضي زاهدي رتبه اول-عليرضا عمادين رتبه دوم- شايان حسيني ومحمدنورايي رتبه سوم-

يوسف جعفري رتبه چهارم-دانيال اشرفي رتبه پنجم

پايه ششم

رتبه اول:محمد امين عليدوست-رتبه دوم هادي روشن-رتبه سوم علي شيباني-رتبه چهارم     اميرحسين دشتي-رتبه پنجم معين ميرزايي-رتبه ششم مهدي بيات

 

نفرات برترپايه ششم در آزمون شماره سه انديشمندبه ترتيب رتبه

 مهدي بيات- علي شيباني- علي پوررمضاني-اميرحسين عليزاده -  هادي روشن-امين علي دوست-محمد مهدي نظامي -متين صفايي-اميرمحمد بخشنده نژاد- اميرحسين دشتي-محمد پارسا دررودي -محمد فرجي-محمد پارسا هنركار-محمد يگانه -عليرضاقاضي -سيد محمد عرفان ساجدي

 
اسامي دانش آموزان برتر پايه ششم در آزمون آنلاين بهمن ماه 

سجاده نقش گر- محمد جواد شفيعي-  ايمان فخار - سپهر خداياري-امير رضا رحماني-محسن عابد پور- متين صفايي-هادي روشن-سينا سلگي-- امير شايان پيماني فروشاني -محمد رضا موتمن-البرز اعظمي -محمد جواد عبدالهي-پارسا جمالي- ايليا طاهري-سهند عظيمي 

 

 

 

 

آدرس : تهران، نارمک،پایین تر از میدان هلال احمر، نبش خیابان شهید کولیوند(خ110) . دبستان پسرانه فخامی.
تلفن : 77817771-77268587-
آدرس رايانامه : school fakhami ir